Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kompleksowy Program Rozwoju PWSZ
w Kaliszu”.

PRZEWIŃ W DÓŁ

Cele główne projektu odnoszą się do:

  • podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
  • podniesienia kompetencji kadr oraz wsparcia zmian organizacyjnychw systemie szkolnictwa wyższego
    i będą osiągnięte przez opracowanie i wdrożenie Kompleksowego Planu Rozwoju PWSZ w Kaliszu.

Dofinansowanie projektu z UE:  1 083 431,94 PLN

Wydział Nauk o Zdrowiu

WM

Biuro Promocji

BP

Dział Administracji

DA

Aktualne szkolenia w projekcie

..

Dział Informatyki

DIEE

Wydział Nauk Społecznych

WNS

Dział Zamówień Publicznych

DZP

KWESTURA

KWESTURA

Wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia w celu zakwalifikowania się do uczestnictwa w kursach/szkoleniach można pobrać oraz złożyć u mgr Anny Szymańskiej, Specjalisty ds. Rekrutacji projektu, ul. Nowy Świat 4, budynek Collegium Novum.
Treść | Menu | Przyciski dostępu